Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
İMAR AFFI

Yapı kayıt belgesi için başvuru yaparken doğru beyan vermek çok önemlidir.
Doğru bilgi ve beyan vermek için iletişime geçiniz.
İmar affı nedir?
Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için 31/10/2018 tarihine kadar kayıtların yapılıp 31/12/2018 tarihine kadar bedelin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilir
Yapı kayıt belgesi için doğru beyan vermek çok önemlidir. ÖNEL ARCHITECTURE olarak profesyonel kadromuzla sizlere hizmet vermeye hazırız.

  • Text Hover
Yapı Kayıt Belgesi Müracaatı 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili olarak, müracaatta bulunabilirsiniz.
Unutmayın son gün 31 Ekim 2018 !

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli ve Ödemesi
Yapı Kayıt Belgesi, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda %3, ticari kullanımlarda %5 oranındadır. Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanlarının ayrı ayrı belirlenen katsayı ile çarpılması suretiyle belirlenir.
Yapının tamamını etkilemeyen aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız bölümler ile ilgili ise o bağımsız bölümlerin maliklerinin kendi paylarına düşen bedeli ödemeleri durumunda aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir.
Yapı kayıt belgesine başvuru yapıldığında, bakanlıktan 48 saat içinde gelen mesajda bildirilen bedelin en geç 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
Yapı Kayıt Belgesinin Kullanım Yerleri
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuata tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.
Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi isteniliyor ise, Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelinin 2. kez ödenmesi ile tüm tapu maliklerinin muvafakatı olması şartıyla Kat Mülkiyeti tesisi sağlanması mümkündür.
Yapı kayıt belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım tadilatları yapılabilir.

Yapı Kayıt Belgesi Almanın Faydaları Nelerdir ?
Yapı Kayıt Belgesi harç bedelini ödeyen vatandaşlar. İskân sorunu olan, bahçesi, balkonu, otoparkı, kaçak, ruhsatsız imara aykırılık içeren ve kat irtifakı ve kat mülkiyeti problemi olan yapılar düzenleme kapsamına girecek. Elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerden rahatça bağlatıp yararlanabilecek. Varsa yıkım kararı durdurulabilecek. Ödenmemiş idari ve para cezaları iptal edilebilecek.

Yapı Kayıt Belgesinin Geçerlilik Süresi
Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.